Twórcze Budowanie z klocków Lego

Edukacyjny program autorski Iwony Kalaman.

Dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:
- 4-5 lat,
- 6-8 lat,

Podczas naszych zajęć rozwijamy twórcze i kreatywne myślenie, uczymy budować, konstruować oraz co najważniejsze rozwijamy wyobraźnie przestrzenną inspirując dzieci do  realizowania własnych pomysłów. Program jest ułożony na cały rok szkolny oraz dostosowany do odpowiedniej grupy wiekowej. Zbudowany jest z bloków tematycznych, a każdy blok  realizuje od 4 do 6 tematów szczegółowych. Zajęcia rozpoczynamy pokazem slajdów, przygotowanych pod poszczególne tematy plus mini wykładem zawierający najważniejsze informacje opisujące dany temat. W ten sposób przybliżamy i zwracamy uwagę na cechy charakterystyczne tematu, co pozwala dzieciom
na precyzję w budowaniu. Następnie dzieci pod okiem instruktora klocków LEGO budują, poruszając swoją wyobraźnię, wspaniałe budowle z klocków LEGO. Tak skonstruowany schemat zajęć pozwala nam  na dotarcie do dzieci poprzez  zmysły wzroku, słuchu i dotyku.

Skąd pomysł na zajęcia budowania z klocków LEGO?
Inspiracją tych zajęć był własne dzieci Pani Iwony Kalaman. To właśnie one potrafiły godzinami na jej oczach budować dziwne konstrukcje z klocków, dając tym samym pomysł na stworzenie programu Twórczego Myślenia na bazie budowania z klocków LEGO. Nie zwlekając Pani Iwona nawiązała współpracę z LEGO Polska, a spisany na papierze program został
wprowadzony w działanie. Z przyjemnością chcielibyśmy zaprezentować Państwu główne założenia programowe.

Dzieci, uczestnicząc w zajęciach:
• rozwijają pamięć oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
• rozwijają zdolności i zainteresowania z zakresu konstruowania i rozwiązywania problemów,
• dostrzegają prawidłowości tworzenia w otaczającym świecie,
• rozwijają zdolność wizualno-przestrzenną,
• rozwijają umiejętności działania i pracy w zespole,
• rozbudzają w sobie pasję poznawania świata,
 
Dlaczego klocki LEGO?
- gwarantujemy świetną zabawę połączoną z kreatywną nauką,
- otwieramy przed dziećmi nieskończenie wiele możliwości,
- uczymy jak działać w zespole,
- rozbudzamy w dzieciach pasję poznawania świata,
- już na etapie podstawowym nasi podopieczni widzą naukę w kategoriach efektów i rezultatów a nie jedynie czystej teorii,
- jedyna przeszkoda, na którą możemy natrafić podczas zabawy klockami LEGO, to nasza własna wyobraźnia
 
Nasze metody
• Metoda kreatywnego myślenia polegająca na innowacyjnym zastosowaniu strategii myślenia, jak podważanie, negowanie, zniekształcanie, asocjacje i niekompetencje
• Metoda CIMDO DeBono - metoda myślenia równoległego, która polega na określeniu celu, zdobyciu informacji, użyciu metod, postanowieniu decyzji i optymalizacji problemu.
• Metoda Burzy Mózgu - wykorzystywanie swobodnych skojarzeń przez grupę osób z różnych dziedzin wiedzy, na tym samym szczeblu. Dzieci na naszych zajęciach wykorzystując swoją intuicję

kontakt

jak do nas trafić?

social media

Powstańców Śląskich 44
01-381 Warszawa