Matematyka dla smyka

Dla dzieci od 4 do 6 lat

To zajęcia przygotowujące przedszkolaki do edukacji matematycznej z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych, które nie są powszechnie dostępne na rynku, więc są dla dzieci nowe i atrakcyjne. Celem zajęć jest doskonalenie sprawności manualnej, orientacji przestrzennej i umiejętności skupienia uwagi, przy jednoczesnym rozwijaniu kreatywności, gotowości do podejmowania wyzwań, rywalizacji i radzenia sobie z trudnościami. Szczegółowe kompetencje rozwijane w trakcie zajęć to umiejętność sortowania i klasyfikowania obiektów, budowania ciągów, rozpoznawania rytmów i kształtów geometrycznych, tworzenia struktur geometrycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz wykonywania podstawowych obliczeń ilustrowanych działaniami na klockach.


Łamigłówki matematyczne

Dla dzieci +8 lat

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i kreatywności przy użyciu różnorodnych modeli i pomocy dydaktycznych. Większość z nich ma charakter autorski i nie jest powszechnie dostępna na rynku, przez co są dla uczestników nowe i atrakcyjne. Pomoce te wykorzystywane są jako łamigłówki rozwijające ogólne umiejętności matematyczne i gotowość do podejmowania wyzwań oraz wytrwałość w rozwiązywaniu problemów. Każdy uczestnik dostaje do dyspozycji modele przeznaczone do pracy indywidualnej, ale zajęcia obejmują także pracę w parach i większych grupach. Charakter wciągających łamigłówek mają też zadania tekstowe rozwiązywane na zajęciach. Autorzy prowadzący zajęcia, zwracają szczególną uwagę na możliwie głębokie zrozumienie fundamentalnych pojęć matematycznych poprzez ich odpowiednie ilustrowanie i powiązanie z praktyką, na istotę modelowania matematycznego poprzez przemawiające do wyobraźni przykłady, na praktyczne powiązanie liczby z miarami różnych wielkości.


.


sala zabaw z klockami
kreatywne urodziny
Sensoryka dla smyka
warsztaty twórcze
warsztaty językowe
Łamigłówki matematyczne

kontakt

jak do nas trafić?

social media

Akademia Iwony Kalaman

ul. Zygmunta Augusta 11a
02-496 Warszawa
NIP: 527-221-22-62
Tel. 502-575-818